ចំណូលខ្លួនឯង និងចំណាយសង្គម


មនុស្សមួយចំនួនខិតខំប្រឹងប្រឹងរកលុយជាច្រើនដើម្បីចំណាយលើទំនិញ និងសេវាកម្មជាច្រើនដែលជាតម្រូវការរបស់ខ្លួន និងក្រុមគ្រួសារដែលជាបន្ទុករបស់ខ្លួន។ ហើយទំនិញនិងសេវាកម្មជាច្រើនដែលចរាចរលើទីផ្សារក៏បាននិង កំពុងឡើងថ្លៃពីមួយឆ្នាំ ទៅមួយឆ្នាំ។ ពេលខ្លះ មនុស្សមួយចំនួនក៏ភ្លេចគិត និងចូលរួមចំណែកដំណោះស្រាយបញ្ហាការឡើងថ្លៃទំនិញ និងសេវាកម្ម ដោយសារកត្កាផ្សេងៗ តែបែរជាលើកយកមូលហេតុផ្សេងៗគ្នាដូចជាគ្មានសមត្ថភាព គ្មានពេល រកពេលរកលុយមិនបានឲ្យទៅគិតបញ្ហាសង្គមម្ត៉េចបាន ការងារនេះជាទំនួលខុសត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល មិនមែនការងារពួកខ្ញុំទេ ជាដើម។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ពួកគេប្រហែលជាភ្លេចគិតថា បើតម្លៃនៃទំនិញ និងសេវាកម្មមិនឡើងថ្លៃ ឬមានតម្លៃថ្លៃ ពួកគេក៏មិនហត់ទៅខំប្រឹងប្រែងទៅរកលុយជាច្រើនមកចំណាយដែរ។

នេះជាចំណុចមួយចំនួនដែលគួរពិចារណាឡើងវិញ៖
– អង្ករ បន្លែ និងសាច់ (ត្រូវការរាល់ថ្ងៃ​ តែមិនចូលរួមគិតគូរ)៖ ភ្លេចគិតគូរ និងចូលរួមគាំទ្រកសិករ និងអ្នកចិញ្ចឹមសត្វក្នុងស្រុក ឲ្យមានដំណោះស្រាយ និងវិធីសាស្ត្រក្នុងការដំាដុះ ចិញ្ចឹម និងកត្កាផ្សេងៗឲ្យថ្លៃដើមទំនិញមានតម្លៃទាប ហើយមិនបាច់នាំចូល (នាំចូលនឹងបូកតម្លៃដឹងជញ្ចូល និងឈ្មួល)

– គុណភាពអប់រំនៅសាលារដ្ជ៖ សុខចិត្តខំរកលុយរៀន ឬបញ្ចូលកូនទៅសាលាឯកជនដែលមានតម្លៃខ្ពស់ និងគុណភាពល្អ ក៏មិនចូលរួមគិតគូរគុណភាពអប់រំនៅសាលារដ្ឋដែរ ព្រោះមានលុយរៀន ឬបញ្ចូលកូនទៅសាលាឯកជន (វាក៏ជាផ្នែកចំណាយធំមួយសម្រាប់គ្រួសារដែលមានកូនទៅរៀន និងអ្នកកំពុងសិក្សា)

– គុណភាពសេវាសុខាភិបាល៖ ខំរកលុយទៅព្យាបាទនៅពេទ្រឯកជន ឬបរទេស ក៏មិនខ្វល់ និងជួយគិតគូរការអភិវឌ្ឍន៍ពីមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដែរ ព្រោះមានលុយទៅមន្ទីរពេទ្យឯកជន និងបរទេស ហើយមានបញ្ហាស្មុគស្មាញចំពោះការងារសាធារណៈ ពិបាកចូលរួម (ចំណាយមូលដ្ឋានមួយនេះមានបន្ទុកចំពោះគ្រួសារសុទ្ធតែទាំងអស់ ព្រោះនរណាក៏មានឈឺដែរក្នុងជីវិតមនុស្ស)

– សេវាធ្វើដំណើរ៖ មនុស្សមួយចំនួនព្យាយាមទិញឡានរៀងៗខ្លួន និងធ្វើដំណើរតែឯងទៅធ្វើការងារ ឬទៅរៀន ទោះក្នុងគ្រួសារ និងកន្លែងធ្វើការ ឬសាលាជាមួយគ្នា (សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ ដូចជាឡានក្រុង និងរថភ្លើង អាចជួយកាត់បន្ថយចំណាយ និងការស្ទះចរាចរណ៍)

– បរិស្ថាន៖ កាកសំណល់មិនបានគ្រប់គ្រងបានល្អ ការបំណុលទឹក បរិយាកាសអាប់អួរនៅទីក្រុងដោយសារការបំណុលខ្យល់ពីយានជំនិះ ព្រមទាំងគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗពីធម្មជាតិ និងការកើនឡើងកំដៅជារៀងរាល់ឆ្នាំ

– បញ្ហាសង្គម៖ ចំណាយដែលកើតឡើងដោយសារ ចោរលួច ចោរប្លន់ ការរំលោភ ជួញដូរមនុស្ស​ គ្រោះចរាចរណ៍ ការវាយតប់គ្នា ជាដើម

#JustSmallIdea

Advertisements

Happy Birthday to Sir William Shakespeare


23 April 2018

It is a wonderful and beautiful night,
Happy and enjoy within my style,
Sometimes I don’t know what is right,
Just want to change black to white,
Trying and hopeful lead to be nice.

It is hard and unknow to describe,
The idea and the word of what I write,
Often create a complicated and a why,
Keep it apart and put it aside,
But problems have been solved by a smile.

The world of literature is very nice,
Bring ideas and knowledge to my sky,
Thank teacher always give me advice,
To read literature work with a great style,
William Shakespeare is a poet I keep in mind.

 

#oldpoem

Life is Hard, but Not to Give Up


Life is hard when we forget who we are,
Life is hard when we do not know why we do that,
Life is hard when we do not know what is meaning of our trying.

Life is more harder when people give shit to us,
Life is more harder when people leave us,
Life is more harder when our action is useless.

Life is more and more harder when our family judge us monster,
Life is more and more harder when our friends do not even support us,
Life is more and more harder when our beloved judge us wrongly.

But our life is worth to live for people who we love,
Our life is worth to live to do something useful for our friends and people around us,
Our life is worth to live we know what we do is right and strive till we could help many people.
Our life is worth to live to heal the pain for generation and generation.
We should not destroy ourself and others because of miscommunication and pain.

Life is hard, life is harder, life is more harder, but not to give up.

Asia Pacific Arts Festival 2018


Around 400 participants from 12 countries across Asia Pacific to attend Asia Pacific Arts Festival (APAF) 2018 held on 7 to 10 February 2018 in Siem Reap province which is home of Cambodia cultural and world heritage, Angkor Wat.

The event is an art festival which aim to pursuit toward harmony, peace and global friendship through diversified cultural exchange, team buildings, workshop and performing arts competition.

The mission of this festival is to encourage youth to promote and build unity and peace through mutual understanding of each other love for the arts.

The theme of this year is community art. Community art here sometimes known as community based art or community engaged art.

“One effective platform of building relationship and community is through music and the arts,” Mr. Stanley Chin, Artistic Director of Asia Pacific Arts Festival stated.

He also stressed that community has always been a basic human need. People need other people if they are to live their live to fullest whether through families or friends”

So far, the festival run successfully for the past six years held at difference places in Asia Pacific with participants from China, Indonesia, Korea, Singapore, Philippines, Malaysia, Vietnam, Cambodia and so on. For this year, the festival get participants from Cambodia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam, Taiwan, Japan, Canada, Korea, Thailand, Singapore and Australia.

Within festival, there is also art competition which including music and dance category with the judges from different countries. Those judges are Dr. Ryu Ki Yong from Korea, Mr. Marchin Maciejewski from Poland, Mr. So Srornos from Cambodia, Ms. Emily Li from Hong Kong, Mr. Purwa Tjaraka from Indonesia, Mr. Wong Kit Yam from Malaysia, Mr. Ian Goh from Malaysia, Ms. Cindy Yeh from Taiwan, and Ms. Nicole Yap from Malaysia. Nearly 200 candidates from 10 countries across Asia Pacific to join this competition.

Beside performing arts competition, the festival combined different activities including international friendship exchange, cultural exchange, school exchange, team building, music & dance workshop and city tour.

After the festival held in Cambodia, there are another four upcoming Asia Pacific Arts Festival in Singapore, Malaysia and Vietnam as following:

  • 20-23 July 2018, Singapore
  • 10-13 August 2018, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
  • 18-21 January 2019, Ho Chi Minh, Vietnam
  • 19-22 July, Singapore

 

 

On Media highlight


Here is article or video that publish or quote from Mr. Sok Lak, Co-founder of Scholar Library, librarian, freelance journalist, blogger, project manager, project coordinator, initiator, creator,  translator, interpreter


2018

2017

2016

2015

 

Recognized as 1 of Cambodia Top Blogs to Read by khmerbird.com


soklak.wordpress.com was being reorganized as one of Cambodia top blogs to read by khmerbird.com in 2013.

According to Khmer Bird website, there are around 30 blog and website were selected to be Cambodia top blogs to read in that website. Till now, some of blog does not work or update anymore.

Those are 30 blog and website are:

cambodiageek.com

blueladyblog.com

digitalchetra.com

sopheapfocus.com

tharum.com

chamnanmuon.com

thephnompenhkhmer.com

andybrouwer.co.uk

sithenfreedom.blogspot.com

duckorino.blogspot.com

keoleny.wordpress.com

teplivina.com

chumreapsour.wordpress.com

khmerenterprise.com

Can’t Stand by Neilly Din

A Dose of Cath by Catherine V Harry

Expats

ltocambodia.blogspot.com

alfredmeier.me

cityofwater.wordpress.com

ourdearladyexpatriate.blogspot.com

khmer440.com

In Khmer

tamabmmo.wordpress.com

akbalthom.blogspot.com

porpok.com

sombokit.com

sokchanphal.info

khmertype.org

itkhmer.net

kh4it.com

cambodroid.com

Source: khmerbird.com/top-25-cambodian-blog-to-read-in-2013

Recognized as 1 of 10 Best Bloggers in Cambodia


In December 2017, Mr. Sok Lak, owner of soklak.wordpress.com is recognized as one of ten best bloggers in Cambodia by a website called The Culture Trip.

Source: https://theculturetrip.com/asia/cambodia/articles/the-10-best-bloggers-in-cambodia/

In the website of theculturetrip.com, there are ten best bloggers in the list. They are:

Sok Lak’s blog mostly write about environmental issues, social issues and the country’s economics. That blog also publish his personal articles and some publications by him.

He start to learn how to use in 2017 and later in 2010, he created a blog from blog spot, a website of google company. In 2012, he start to move all his articles to another platform called Word Press. In 2013, he move his blog to website called soklak.org, but unlucky there is technical error, all around 500 articles gone in 2015. At that time, as everything gone he take a break for a year in blogging. In March 2016, he decided back to blogging journey and back to use current blog called soklak.wordpress.com till now.